07814 927887 | 07791 608910 information@sdka.uk

Events for January 2019

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

3

4
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

5

6
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

7

8

9
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

10

11
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

12

13
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

14

15

16
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

17

18
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

19

20
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

21

22

23
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

24

25
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

26

27
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

28

29

30
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

31

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Pin It on Pinterest