07814 927887 | 07791 608910 information@sdka.uk

Events for May 2019

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

2

3
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

4

5
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

6

7

8
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

9

10
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

11

12
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

13

14

15
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

16

17
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

18

19
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre6:00 pm | Adults and Children Purple Belts and above Keldholme Lane Community Centre

20

21

22
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

23

24
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

25

26
5:00 pm | Adults and Children White to Blue Belts Keldholme Lane Community Centre

27

28

29
6:30 pm | Children All Grades Keldholme Lane Community Centre7:30 pm | Adults All Grades Keldholme Lane Community Centre

30

31
6:30 pm | Adults and Children all grades Keldholme Lane Community Centre

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Pin It on Pinterest